NIVEDA

Преводи и легализация

Езикова школа

Консултации


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/muk/nivedainfo_j3/templates/niveda_v04/functions.php on line 180

Учебната програма по дисциплината Английски език ниво А1 осигурява изучаването на общ английски език. Тя съдържа лексикален и лингвистичен материал, необходим за придобиване на начални знания по английски език и акцентира върху придобиването на практически полезни езикови умения и познания в съответствие с Европейската Езикова Рамка.

При СЛУШАНЕ ще можете да разбирате познати думи и често употребявани изрази, свързани с вас, вашето семейство и непосредственото ви обкръжение, когато се говори бавно и отчетливо.

При ЧЕТЕНЕ ще можете да разбирате познати имена, думи и съвсем прости изречения, например в обяви, плакати или каталози.

В РАЗГОВОР ще можете да говорите и да участвате в разговор; да общувате, при условие, че събеседникът е готов да повтори или по-бавно да преформулира казаното и да ви помогне да изразите, това, което се опитвате да кажете. Ще можете да задавате и отговаряте на прости въпроси по познати теми или за това, от което имате непосредствена нужда. Ще можете да използвате прости изрази и изречения, за да опишете мястото, където живеете, и хората, които познавате.

При ПИСАНЕ ще можете да напишете кратък лесен текст върху пощенска картичка (например от почивка). Ще можете да попълните личните си данни във въпросник (например: името, националността и адреса си в хотелски формуляр).

След приключване на всеки урок можете да проверите своите знания посредством придружаващия го тест.

За да се обучавате дистанционно, потърсете ни на тел. 052 615 935 или на тел. 0898 440 356. След като си заплатите таксата за обучение на посочена банкова сметка, ще получите достъп  до платформата, потребителско име и парола.

Направете тест, за да проверите нивото си: https://www.test.intellect.bg/

 

         За да видите програмата, натиснете тук.

 

МОДУЛ 1: ЗАПОЗНАНСТВО

A1_L01 Здравей! Глагола „съм“; Лични местоимения

A1_L02 Откъде си? Националности

A1_L03 Какво е това? – Единствено и множествено число; определителен и неопределителен член

A1_L04 Как се казваш? – Притежателни местоимения

A1_L05 Прилагателни

A1_L06  Безличната форма на „има“; предлози; неопределителни местоимения

A1_L07 ВСЕКИДНЕВНИ РАЗГОВОРИ

 

МОДУЛ 2: СЕМЕЙСТВО

A1_L08 Събиране на семейството, дрехи и цветове

A1_L09 Чие е това нещо? – Притежателен апостроф

A1_L10 Броими и неброими съществителни

A1_L11 В ресторанта; Учтиви въпроси

A1_L12 В студиото; Заповедни форми

A1_L13 Елтън Кеш - Преговор

A1_L14 При фризьорката; Модалния глагол МОГА

A1_L15 ВСЕКИДНЕВНИ РАЗГОВОРИ

 

МОДУЛ 3: РАБОТА

A1_L16 I have got, he has got за притежание

A1_L17 В митницата; Броими и неброими съществителни

A1_L18 Използване на ONE с цел избягване на повторения

A1_L19 ВСЕКИДНЕВНИ РАЗГОВОРИ

A1_L20 Пощенска картичка

A1_L21 Сегашно продължително време

A1_L22 Можеш ли да ми помогнеш

A1_L23 ВСЕКИДНЕВНИ РАЗГОВОРИ

 

МОДУЛ 4: ХОРА

A1_L24 Модно ревю; Сегашно продължително време

A1_L25 На кино; Използване на предлози

A1_L26 Какво ще дават по телевизията довечера? Точно време

A1_L27 В затвора; Бъдеще време с going to + основния глагол

A1_L28 Английска сватба; преговор на сегашно продължително и бъдеще време

A1_L29 Бюро за запознанство; Сегашно просто време

A1_L30 Искам те Фиона; Сегашно просто време

A1_L31 ВСЕКИДНЕВНИ РАЗГОВОРИ

 

МОДУЛ 5: ЕЖЕДНЕВИЕ

A1_L32 Интервю; Сегашно просто време

A1_L33 Всекидневни действия; Сегашно просто време

A1_L34 Каква е твоята работа? – Кратки отговори при сегашно просто време

A1_L35 Никога в неделя; Наречия за честота

A1_L36 Анкета – Преговор на сегашно просто време

A1_L37 Какво прави той? – Сегашно просто и сегашно продължително време

A1_L38 Добре или зле? – Наречия за начин

A1_L39 ВСЕКИДНЕВНИ РАЗГОВОРИ

 

МОДУЛ 6: КОМУНИКАЦИИ

A1_L40 Писмо - Преговор

A1_L41 Къде беше вчера? – Минало време на глагола „to be”

A1_L42 Ваканции – – Минало време на глагола „to be”

A1_L43 ВСЕКИДНЕВНИ РАЗГОВОРИ

A1_L44 Връщане от Луната – Минало време на глагола „have”

A1_L45 Да, мила – Минало просто време, неправилни  глаголи

A1_L46 В офиса – Минало просто време, правилни  глаголи

 

МОДУЛ 7: РАЗВЛЕЧЕНИЯ

A1_L47 Историята на Уили Хлапето – Минало просто време

A1_L48 Почивки в чужбина  – Минало просто време

A1_L49 Оцеляващи    – Минало просто време

A1_L50 Роби и бунтовниците – Сегашно просто и минало просто време

A1_L51 ВСЕКИДНЕВНИ РАЗГОВОРИ

 

МОДУЛ 8: МЕДИИ И СЛЕДСТВИЯ

A1_L52 Новините в осем -    – Минало просто време

A1_L53 Биографията на един милиардер -    – Минало просто време

A1_L54 Шефът и секретарката – Сегашно просто и сегашно продължително време, преговор

A1_L55 Инцидент – Минало продължително време

A1_L56 Разследване  – Минало продължително време

A1_L57 Албум с фотографии  - Минало време на модалния глагол CAN

A1_L58 Шпионска история – Модални  глаголи  MUST за задължение и NEEDN’T за липса на задължение

A1_L59 ВСЕКИДНЕВНИ РАЗГОВОРИ

 

МОДУЛ 9: ПЪТЕШЕСТВИЯ

A1_L60 Писмо - Преговор

A1_L61 На луната – Сегашно перфектно време

A1_L62 Къде е отишъл? – Сегашно перфектно време

A1_L63 ВСЕКИДНЕВНИ РАЗГОВОРИ

A1_L64 Градът и селото – Броими и неброими съществителни

A1_L65 Пътешествие в Европа  – Сегашно перфектно време

A1_L66 Обаждане от къщи  – Сегашно перфектно време

A1_L67 Бил ли си някога…? – Сегашно перфектно време

A1_L68 Диктовка

A1_L69 Диктовка

A1_L70 Тест