NIVEDA

Преводи и легализация

Езикова школа

Консултации

ЕТ “Ниведа 2001 – Веселина Христова” извършва обучение срещу ваучери и е в списъка на одобрените доставчици на услуги, предоставящи обучение по ключови компетентности съгласно чл. 7, ал. 7 от ПМС 280/2015 г. на безработни и заети лица по Приоритетна ос 1 по ОП „Развитие на човешките ресурси”. За включване в такива обучения е необходимо подаване на Заявление от заето лице в Бюро по труда!

ЕТ “Ниведа 2001 – Веселина Христова” предлага обучение по КК2 “Общуване на чужди езици” – английски език и КК4 "Дигитална компетентност . Обучения се спонсорират от съответното Бюро по труда при одобрение на кандидата!

Програми по КК 2 "Общуване на чужди езици", за които ЕТ “Ниведа 2001 – В. Христова” е сключила споразумение с Агенция по заетостта:

300 учебни часа по програмата

Програми по КК4  „Дигитална компетентност“, за които ЕТ “Ниведа 2001 – В. Христова” е сключила споразумение с Агенция по заетостта:

. Начална компютърна грамотност; Операционна система Windows; Работа с текстообработващa програмa MS Word; Pабота с електронни таблици MS Excel

. Техника за защита в интернет, работа с архивиращи програми, създаване на презентации и работа с електронни таблици

. Основни умения за двумерно чертане с Autodesk AutoCAD 2010

45 учебни часа за всяка програма

 

За всички останали програми, по които Ниведа 2001 работи дистационно и присъствено, кликнете на Обучение.