NIVEDA

Преводи и легализация

Езикова школа

Консултации

Учебната програма по дисциплината Английски език ниво B1 осигурява изучаването на общ английски език. Тя съдържа лексикален и лингвистичен материал, необходим за придобиване на стабилни знания по английски език и акцентира върху придобиването на практически полезни езикови умения и познания в съответствие с Европейската Езикова Рамка. В курса ще се запознаете с често използвани изрази и словосъчетания в разговорния английски език.

При СЛУШАНЕ ще можете да разбирате съществените моменти, когато се използва ясен и стандартен език и става дума за познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и т.н. Ще можете да схванете основното от различни радио- и телевизионни предавания за актуални събития или теми, които ви интересуват лично или професионално, когато се говори сравнително бавно и отчетливо.

При  ЧЕТЕНЕ ще можете да разбирате текстове, написани предимно на всекидневен език или отнасящи се до работата ви. Ще можете да разбирате описания на събития, изразяване на чувства и пожелания в лични писма.

В РАЗГОВОР ще можете да се справяте с повечето ситуации, в които се оказвате в страна, където се говори английски език. Ще можете  да участвате без предварителна подготовка в разговори по теми, които са ви познати, лично ви интересуват или се отнасят до всекидневието ви /например семейство, свободно време, работа, пътуване, актуални събития/.  Ще можете да се изразявате по прост начин, за да разкажете преживявания и събития, мечтите, надеждите или целите си. Ще можете накратко да посочвате  причини и да давате обяснения за мненията или намеренията си. Ще можете да разкажете случка, книга или филм и да изразите  отношението си.

При ПИСАНЕ ще можете да напиша лесен свързан текст по теми, които са ви познати или ви интересуват лично. Ще можете да пишете лични писма , за да описвате преживени случки и впечатления.

След приключване на всеки урок можете да проверите своите знания посредством придружаващия го тест.

За да се обучавате дистанционно, потърсете ни на тел. 052 615 935 или на тел. 0898 440 356. След като си заплатите таксата за обучение на посочена банкова сметка, ще получите достъп  до платформата, потребителско име и парола.

Направете тест, за да проверите нивото си: https://www.test.intellect.bg/

 

         За да видите програмата, натиснете тук.

 

  1. ФОРМАЛНА И НЕФОРМАЛНА РЕЧ

B1_L01 Пристигане

B1_L02 Важен гост

B1_L03 Първо условно наклонение

B1_L04 Конни надбягвания

B1_L05 На пътя

B1_L06 Кореспонденция

B1_L07 Минало перфектно време

B1_L08 Читателски писма - Минало перфектно време

B1_L09 Минало перфектно продължително време

B1_L10 Купуване на подарък

 

  1. УСЛОВНИ НАКЛОНЕНИЯ

B1_L11 Страдателен залог – сегашно и минало просто време

B1_L12 Страдателен залог – сегашно перфектно и бъдеще просто време

B1_L13 Страдателен залог – преговор

B1_L14  Филми, книги, телевизия - преглед

B1_L15  Елвис Пресли

B1_L16 Първо и второ условно наклонение

B1_L17  В ресторант

B1_L18 Условни наклонения - затвърждаване

B1_L19  Нефт в Северно море – преговор на условните наклонения

B1_L20 Използване на модалните глаголи

 

  1. ПРЯКА И НЕПРЯКА РЕЧ

B1_L21 Превръщане на пряка в непряка реч в минало време

B1_L22 Непреки въпроси в минало време

B1_L23 Превръщане на пряка в непряка реч - затвърждаване

B1_L24 Страдателна форма

B1_L25 Разказване - История в картини

B1_L26 Четене на приказка – непряка реч

B1_L27 Писмо  – преговор

 

  1. ПУБЛИЧНИ ПРОЯВИ

B1_L28 ТВ програма - Бъдеще просто и бъдеще продължително време

B1_L29 ТВ предаване – Това е животът ти! Идентификация

B1_L30 Рали Монте Карло – Бъдеще перфектно време

B1_L31 Без работа – глагол + ing форма

B1_L32 Интервю за работа

B1_L33 Битка на Трафалгар площад - Глагол + инфинитив

B1_L34 Изпращане на картичка

B1_L35 Брачна консултация

B1_L36 Как да използваме DO и MAKE

  1. ПИСАНЕ И ЧЕТЕНЕ

B1_L37_W01 Писане – Доклад на извънземен

B1_L38_W02  Писане - Инцидент

B1_L39_W03  Писане – Обява за детегледачка

B1_L40_R04 Четене - Филаделфия

B1_L41_R05  Четене – Санта Фе

B1_L42_R06 Четене - Бостън

B1_L43 Учтиви въпроси

B1_L44 Пътуване до Испания; съществително + инфинитив

 

  1. СПЕЦИФИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

B1_L45 Слушане на специфичен текст

B1_L46 Четене с разбиране на специфичен текст

B1_L47  Дискусия и писане

B1_L48 Инфинитив със и без TO

B1_L49 Предпочитания

B1_L50 Даване на съвети и желания

B1_L51 Нощен полет - преговор

B1_L52 Разсъждения за настоящето – използване на модални глаголи

 

  1. ПРЕГОВОР И ЗАТВЪРЖДАВАНЕ НА ГРАМАТИКАТА

B1_L53 Шумни съседи

B1_L54 Задължения и предпочитания

B1_L55 Четене на специален текст

B1_L56 Минали времена и непряка реч

B1_L57 Разсъждения за миналото

B1_L58 Знай си правата

B1_L59 Правене на рекламация

B1_L60 Мари Селесте I част - Преговор на миналите времена; деятелен и страдателен залог

B1_L61 Мари Селесте I I част - Разсъждения за миналото

B1_L62 Осъществяване и приемане на извинения

B1_L63 STOP и REMEMBER плюс -ing форма или инфинитив

B1_L64 Биография на известна личност

B1_L65 Първо условно наклонение – преговор

B1_L66 Почивка в Гърция - преговор

B1_L67_R08 Американски селянин в България - четене

B1_L68 Първо и второ условно наклонение - сравнение

B1_L69 Енергийна криза – условни наклонения

B1_L70_T03  Тест B1