NIVEDA

Преводи и легализация

Езикова школа

Консултации


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/muk/nivedainfo_j3/templates/niveda_v04/functions.php on line 180

Учебната програма по дисциплината Английски език ниво А2 осигурява изучаването на общ английски език. Тя съдържа лексикален и лингвистичен материал, необходим за придобиване на елементарни знания по английски език и акцентира върху придобиването на практически полезни езикови умения и познания в съответствие с Европейската Езикова Рамка. В курса ще се запознаете с често използвани изрази и словосъчетания в разговорния английски език.

При СЛУШАНЕ ще можете да разбирате най-често употребявани думи и изрази, свързани с това, което най-пряко ви засяга /основна информация за вас, вашето семейство, покупки, близко обкръжение, работа/. Ще можете да схващате същественото в кратки и ясни обяви и съобщения.

При ЧЕТЕНЕ ще можете да четете кратки и съвсем прости текстове; да откривате точно определена и предвидима информация в често срещани текстове, като реклами, проспекти, менюта и разписания; да разбирате кратки и лесни лични писма.

В РАЗГОВОР ще можете да общувате при изпълнението на лесни и обичайни задачи, които изискват само лесен и пряк обмен на информация по познати теми и дейности; да участвате с кратки реплики, дори и да не разбирате достатъчно, за да водите като цяло последователен разговор. Ще можете да използвам набор от изречения или изрази, за да опишете с прости думи семейството си и други хора, условията си на живот, образованието си и настоящата си и предходна професионална дейност.

При ПИСАНЕ ще можете да пишете кратки и лесни бележки и съобщения; ще можете да напишете просто лично писмо, например, за да изразите благодарност на някого.

След приключване на всеки урок можете да проверите своите знание посредством придружаващия го тест.

За да се обучавате дистанционно, потърсете ни на тел. 052 615 935 или на тел. 0898 440 356. След като си заплатите таксата за обучение на посочена банкова сметка, ще получите достъп  до платформата, потребителско име и парола.

Направете тест, за да проверите нивото си: https://www.test.intellect.bg/

 

         За да видите програмата, натиснете тук.

 

  1. ПРЕГОВОР

A2_L01 ВСЕКИДНЕВНИ  РАЗГОВОРИ

A2_L02 Писмо

A2_L03 Биография на известна личност; писане на есе

A2_L04 Сравнителна степен

A2_L05 Превъзходна степен

A2_L06  Модален  глагол  HAVE  TO

A2_L07 Степенуване

A2_L08 Бъдеще просто време

A2_L09 Производни на неопределителните местоимения

A2_L10 Сегашно перфектно време с предлозите SINCE и FOR

A2_L11 История в картинки

A2_L12 Избори

A2_L13 Четене на вестник

A2_L14 Преговор на времената

A2_L15 Телефонни разговори

 

  1. ЕЖЕДНЕВИЕ

A2_L16 Рекламиране - преговор

A2_L17  Олимпийски репортаж

A2_L18 Бъдеще просто време - преговор

A2_L19 Понеделник сутрин - Бъдеще просто време

A2_L20 Около света – Обобщение

A2_L21 Глаголът WANT

A2_L22 В аптеката – всекидневни разговори

A2_L23 Сън и сънища – обобщение на времената

A2_L24 Глаголи за възприятие

 

  1. ЗАТВЪРЖДАВАНЕ

A2_L25 Научно- фантастична история

A2_L26 На гарата – думи за усилване на значението TOO + прилагателно; NOT ENOUGH

A2_L27  COULD,  HAD  TO - преглед

A2_L28  I will have to..., I have never had to ...

A2_L29  I have been able to ...

A2_L30  I will be able to .....

A2_L31  Размери  и мерки

A2_L32   Сравнителна степен на наречията за начин

A2_L33  Един ден в къщи – затвърждаване на материала

 

  1. НЕЩА ОТ ЖИВОТА

A2_L34 Кандидатстване за работа – Въпроси с „нали“

A2_L35  Бедствия - затвърждаване на материала

A2_L36 Писмо – Преглед на материала

A2_L37 Пътуване със самолет – типови диалози

A2_L38 Възвратни местоимения

A2_L39 Сравнения - (not) as .......... as

A2_L40 Новини – Въпроси с „нали“

A2_L41 Вечеря с приятели

A2_L42 Футбол; Възвратната форма  EACH  OTHER

A2_L43 So am I /Също и аз; Neither am I /Нито пък аз

 

  1. ФОРМАЛНИ РАЗГОВОРИ

A2_L44 Формален разговор – Кратки отговори

A2_L45  Използване  на USED TO за минали събития

A2_L46  Непряко предаване на повелителни форми

A2_L47  Четене - Затвърждаване

A2_L48  Деятелно и страдателно причастие

A2_L49  Модален  глагол SHOULD за съвет и препоръка

A2_L50  Определителни изречения  – прости изречения, описващи съществително

A2_L51 Сегашно перфектно продължително време

A2_L52  Съдебен процес - Определителни изречения

A2_L53  Празния стол - Четене

A2_L54 Сегашно перфектно и сегашно перфектно продължително време

A2_L55  Определителни изречения

A2_L56  ВСЕКИДНЕВНИ РАБОТИ

A2_L57 Писмо – Преглед на граматиката

A2_L58  Предварителна резервация

A2_L59  Герундий  -ing форма

 

  1. ЧЕТЕНЕ

A2_L60  Прогноза за времето – Предвиждания за бъдеще

A2_L61  Изрази за количество

A2_L62  Питане за посока – типови диалози

A2_L63  Непреки въпроси

A2_L64  НЛО – Непреки въпроси

A2_L65   Новини

A2_L66  Разказване на история

A2_L67_R01  Ню Йорк  град - Четене

A2_L68_R01  Вашингтон  - Четене

A2_L69_R03  Сан Франциско  – Четене

A2_L70_T02  Тест за ниво А2